In: azon ékesszóló emberek, akik jól tudják kifejezni magukat.

Témától függetlenül, órákig hallgatnánk őket.